Kaivospuu

Kaivospuu Oy on perustettu vuonna 1999 Hammaslahden vanhalle kuparikaivosalueelle, josta yhtiön nimi juontaa juurensa.

Kaivospuu Oy käyttää vuosittain noin 165.000 m3 pieniläpimittaista mänty- ja kuusitukkia. Tuotantomme on 55 000 – 70 000 m3 sahatavaraa. Sahatavaran tuotannosta viedään ulkomaille noin 70 prosenttia.

Kaivospuu Oy:n liikevaihto on noin 17 miljoonaa euroa ja henkilöstön määrä 25.