Kaivospuu

Kaivospuu Oy on perustettu vuonna 1999 Hammaslahden vanhalle kuparikaivosalueelle, josta yhtiön nimi juontaa juurensa.

Kaivospuu Oy käyttää vuosittain noin 200.000 m3 pieniläpimittaista mänty- ja kuusitukkia. Tuotantomme on 80 000 – 90 000 m3 sahatavaraa. Sahatavaran tuotannosta viedään ulkomaille noin 70 prosenttia.

Kaivospuu Oy:n liikevaihto on noin 22 miljoonaa euroa ja henkilöstön määrä 23.